Tygerberg Baptiste Kerk

'n Veilige Hawe vir die Siel

Bedienings

Tuisblad/Ons Gemeente


Woordbediening


Koordineerder: ds. Chris Wilhelm


Die doel is om die prediking en lering van die Woord van God alleen te beplan en te organiseer vir Sondagoggende, spesiale reekse en GLO Christelik Teologiese studies. Die doel is om manne en vroue op te lei wat weer op hulle beurt ander na Christus kan bring en kan dissipelleer. 


Groeigroepe


Die doel van die groeispan is om kleingroepe in ons gemeente te organiseer en koordineer. ‘n Kleingroep is waar Christene saamwerk in die bediening van die Here.  Die kleingroep skep die geleentheid vir gelowiges om te deel oor hulle eie persoonlike geloofslewe, gedissipeleer te word in die Christelike lewe, om uitreik- en evangelisasiewerk te doen na ongelowiges. 


 • die koordineerder beplan, organiseer en neem leiding in die voortgesette groei van die kleingroepe in ons gemeente. 
 • dit sluit in die dissipelskap van nuwe lede 
 • helpers kan ondersteun in die werk wat kleingroepe suksesvol maak. Koördineerders:

Philip Agenbag
Tel: 
084-494-0922
E-pos: 
philipagenbag@gmail.com


Marleen Agenbag 

Tel: 084-361-9764 
E-pos: marleenagenbag@gmail.com

Sondagskool


Die doel hiermee is om ons ouers in die Bybelse opvoeding van hulle kinders te ondersteun. 


 • Die bediening behels die beplanning van die opstel van die Sondagskoolrooster, - dit vind in oorleg met die creche koordineerder plaas
 • die organisasering van die Sondagskoolmateriaal en lesse en 
 • die ondersteuning van die onderwysers wat Sondagskool aanbied. 
 • Die helpers sal deel uitmaak van die opstel van lesse, aanbiedingsmateriaal en ondersteuning van die onderwysers.Koördineerders:

Gideon Cillié 
Tel: 021-982-1554
E-pos: gideon@meyernel.co.za


Surita Cillié
Tel: 083-321-2668
E-pos: surita@meyernel.co.zaJeug


Die doel hiermee is om spesiale aandag op ons jeug te plaas. 


 • Die koordineerders (verkieslik’n getroude paartjie) beplan, organiseer en neem leierskap van die jeug se aktiwiteite. 
 • Raak betrokke in die jongmense se lewens en ondersteun die wat deur moeilike tye gaan 
 • Helpers in jeugwerk help met vervoer na en van aktiwiteite, die opstel van toerusting, kosgee ens. 


Koördineerders:

Willem Myburgh
Tel: 084-629-4379 
E-pos: willem.myburgh@capetown.gov.za


Laura Myburgh
Tel: 082-921-0775Sorg


Ons gemeente sorg vir ander mense op 3 maniere, SORG-IN-GEBED: ‘n gebedsbediening, SORG-NA-BUITE: help mense buite ons gemeente, SORG-NA-BINNE: help mense in ons gemeente. 


 • Die take sluit onder andere in gebedstye vir die gemeente en hulpbehoewende mense. 
 • Skakel met die groeigroepleiers om sorg sake op te volg
 • Reel vir die besoek van en versorging van die afgetrede lede 
 • Die koordineerder beplan, organiseer en neem leiding in gebedstye, hospitaalbesoeke, ouetehuis besoeke, etes voorberei vir spesiale behoeftes.  
 • Pastorale sake word deurgegee aan ds Chris


Koördineerders:

Pieter Cillié 
Tel: 083-653-2808 
E-pos: eddie.astle@gmail.com


Goeie Hoop Publikasies


Goeie Hoop is 'n uitgewer van ons gemeente met 'n visie om geestelik betroubare publikasies uit te gee (sien ook publikasies beskikbaar op hierdie webblad). 'n Doelwit van die uitgewer is om geestelike leesstof in Afrikaans beskikbaar te stel om 'n bydrae te maak in die geestelike groei en welstand van mense asook om die evangelie met almal te deel.


Goeie Hoop Publikasies:

Chris Wilhelm
Tel: 079 543 7748
E-pos: christiaanwilhelm@gmail.com


Webblad


Ons beoog om ons gemeente se webblad gereeld na te gaan en op datum te hou.

Webbladkoordineerder:

Jacques van Wyngaardt
Tel: 082 955 8423
E-pos: jvwyngaa@gmail.com
Webblad