Tygerberg Baptiste Kerk

'n Veilige Hawe vir die Siel

Raak Betrokke

Tuisblad/Ons Gemeente

Ons nooi u om by die verskeie bedienings en aktiwiteite van ons gemeente betrokke te raak. Kontak gerus ons leraar, Chris Wilhelm by 079 543 7748 of christiaanwilhelm@gmail.com, vir meer besonderhede.


Sou u graag finansieel wil bydra, kan u betalings na die volgende rekenings doen:

Rekening: Tygerberg Baptiste Gemeente
Bank: NEDBANK
Rekeningnommers:
1037036972 vir algemeen
1042559724 vir sending
1042560358 vir barmhartigheid
Tak: Durbanville
Takkode: 103710


Merk asseblief vir watter doeleindes die bydrae gemaak word (byvoorbeeld sending, geskenk, algemeen, ensovoorts).