Tygerberg Baptiste Kerk

'n Veilige Hawe vir die Siel

Publikasies

Tuisblad

Ons visie is om geestelik betroubare publikasies uit te gee. Ons gemeente het verskeie publikasies beskikbaar wat handel oor aktuele onderwerpe en vrae wat baie mense mag hê. Baie van hierdie publikasies is uitgereik deur Goeie Hoop Publikasies en is spesiaal in Afrikaans beskikbaar.

Die Kerk

Daar is mense wat die rol van die kerk in vandag se samelewing bevraagteken. Onder hierdie tema is verskeie artikels oor die gemeente as instansie deur God gevestig, en die rol wat dit in vandag se samelewing behoort te speel.

Die Gesin en Huwelik

Die Bybel gee baie praktiese riglyne vir die gesin soos die verlangde gesindheid van die lede om geestelike groei en eenheid te bevorder en wat tot 'n gelukkiger en vervulde lewe lei.

Heiligmaking

Die Bybel gee baie praktiese riglyne vir ons as individue soos om beter besluite te maak wat geestelike groei bevorder wat tot 'n gelukkiger en vervulde lewe lei.


Die Woord van God

"Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus." (2 Tim 3:16-17).

Persoonlike Verlies en Trauma

Soms gaan almal deur moeilike tye as gevolg van verlies wat tot trauma kan lei. Jesus het self deur baie trauma gegaan en verstaan waardeur ons gaan. Hierdie kategorie het inligting wat van hulp kan wees.

Karakterbou

Jesus Christus het vir ons die voorbeeld gestel van hoe ons moet wees. Laat ons dan ons toewy om soos Hy te wees, gehoorsaam to die dood toe. "Maar soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in jul hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want Ek is heilig." (1 Pet 1:15-16)

Die Waarheid oor Israel

"Ek vra dan: Het God miskien sy volk verstoot? Nee, stellig nie! Want ek is ook 'n Israeliet uit die nageslag van Abraham, van die stam van Benjamin. God het sy volk wat Hy vantevore geken het, nie verstoot nie." (Rom 11:1-2a). Dit is die Satan se hoofdoel om die Joodse volk by almal in onguns te bring. Hy weet maar te goed dat dit deur hulle is dat God sy Woord en sy Messias aan ons gegee het. As hy dus hulle geloofwaardigheid kan aantas, kan hy dalk God se plan en doel met die wêreld in die wiele ry.

Teologies

Ons bestudeer die Bybel met ‘n letterlike, grammaties-historiese en kontekstuele interpretasie en vind praktiese maniere om dit wat ons leer toe te pas.


Die Doop

Vir ons is die leer oor die doop van gelowiges nie ‘n ingewikkelde of komplekse onderwerp nie, maar eerder ‘n saak van geloof in die Woord van God.


Die Internet

In die laaste dekade het daar in die kuberruimte ‘n radikale toename in beskikbare inligting plaasgevind wat mense maklik op 'n dwaalspoor kan plaas.