Tygerberg Baptiste Kerk

'n Veilige Hawe vir die Siel

Die Gesin en Huwelik

Tuisblad/Publikasies

Die Bybel gee baie praktiese riglyne vir die gesin soos die verlangde gesindheid van die lede om geestelike groei en eenheid te bevorder wat tot 'n gelukkiger en vervulde lewe lei.

Sewe Karakterbou Beginsels vir die Gesin

Deur Chris Wilhelm

Die gesin was naas die huwelik die eerste menslike instelling van God op aarde. Voordat daar ‘n regering of ‘n kerk was, het God, in die tydperk van onskuld, die huwelik ingestel en die gesin as die basiese boublokke van die samelewing daargestel. God het van die begin af bepaal dat die klein groepie van die gesin die eenheid is waarin volwassenes hulle vervulling soek en waarin kinders ‘n veilige hawe het om te ondersoek, te vra en te leer. As die samelewing stry vir die regte van die individu (bv. kinderregte, feminisme, saambly eerder as trou), breek dit hierdie God-ingestelde eenheid af en sal die samelewing daaronder lei. Dit is die wil van God vir elke individu om hulle rol in die gesin te verstaan en met die regte gesindheid te vertolk in gehoorsaamheid aan God. Die volgende is sewe beginsels wat ouers kan gebruik om karakter te bou in hulle gesinne en weer God se prioriteit vir die samelewing te herstel.

Lees verder...

Dit is tyd om jou kinders te leer

deur dr. Marc Blackwell Sr.

Hierdie boekie verduidelik sekere van die aspekte van die verantwoordelikheid wat Christenouers het om hulle kinders Bybels op te voed. Dit handel oor die praktiese sy van dissipline en dienswerk in die lewe van die kind.

Dit is tyd om jou kinders te leer boekie
Dit is Tyd om Jou Kinders te Leer.pdf (132.96KB)
Dit is tyd om jou kinders te leer boekie
Dit is Tyd om Jou Kinders te Leer.pdf (132.96KB)