Tygerberg Baptiste Kerk

'n Veilige Hawe vir die Siel

Die Woord van God

Tuisblad/Publikasies

"Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus." (2Timotheus 3:16).

Die Grondbeginsels van Bybelse Eindtydprofesie

Die ontvouing van die waarhede van Bybelse eindtydprofesie soos uitgele in hierdie boek, sal vertroosting, versterking en hoop gee aan die individuele Christen. Herlewing in plaaslike Bybelgelowige gemeentes sal plaasvind as ons terugkeer na die Woord van God.

Beskikbaar by Herald of Hope

Studienotas van Thessalonisense

In beide van hierdie sendbriewe aan die Thessalonisense bevestig Paulus dat die wegraping van die kerk sal plaasvind voordat die groot verdrukking sal plaasvind. Dit bevat baie praktiese vermanings om gelowiges aan te spoor om heilig te lewe terwyl hulle wag vir die wederkoms van Jesus Christus.

Studie Notas van Thessalonisense
Studienotas van Thessalonisense.pdf (542.24KB)
Studie Notas van Thessalonisense
Studienotas van Thessalonisense.pdf (542.24KB)

Die Verborgenhede Opgesom

‘n Uitleg van die Verborgenhede van die Wysheid van God in die Nuwe Testament. Dit behels die Nuwe Testamentiese waarhede van tydperk van genade waarin ons nou leef. “Maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid” 1 Kor. 2:7 ; 1 Kor. 4:1

Die Veborgenhede Opgesom Boekie
Die Verborgenhede Opgesom.pdf (11.87KB)
Die Veborgenhede Opgesom Boekie
Die Verborgenhede Opgesom.pdf (11.87KB)

Die Boek van die Twaalf Profete

Hierdie boek, wat in Engels deur die Herald of Hope bediening in Australie gepubliseer is, handel oor die twaalf klein profete se lewens wat getuig het dat hulle lewe in die krag en hoop van ‘n “ander” wêreld.

Die Boek van die Twaalf Profete
Die Boek van die Twaalf Profete.pdf (693.09KB)
Die Boek van die Twaalf Profete
Die Boek van die Twaalf Profete.pdf (693.09KB)